Ereloon Advocaat Ann Messelier


Het advocatenkantoor Messelier streeft naar transparantie, zowel inzake prestaties als inzake erelonen en kosten. De cliënt wordt op regelmatige tijdstippen een detail van de verrichte prestaties en kosten bezorgd, minstens telkens samen met de voorschotten die kunnen gevraagd worden en met de eindstaat van ereloon en kosten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen erelonen, kantoorkosten en de kosten aan derden en/of procedure door de advocaat voorgeschoten.

  1. Het ereloon wordt berekend aan een uurtarief. Het uurtarief bij advocatenkantoor Messelier beloopt 95,00 EUR, exclusief BTW. Dit behoudens andere afspraken. Correcties op dit uurtarief zijn mogelijk in functie van belangrijkheid, hoogdringendheid, moeilijkheidsgraad, resultaat, ervaring, verantwoordelijkheid,…
     
  2. De kantoorkosten zijn de kosten voor de opening van een dossier (€ 25,00), afdruk – en kopiekosten (€ 0,05/blad), verzendingskosten (werkelijke kost), uitgaande brief, fax, e-mail bedraagt (€ 5,00/stuk). De kost voor de verplaatsingen bedraagt 0,30 EUR per kilometer vanaf een verplaatsing boven de 10km. Dit is exclusief BTW. 
     
  3. Desgevallend kunnen kosten aan derden of gerechtskosten verschuldigd zijn.  Onder de gerechtskosten wordt verstaan: griffiekosten (rolrechten, kopie vonnis, …) en kosten gerechtsdeurwaarder (dagvaarding, betekening, uitvoering, ...). Naast gerechtskosten zijn er ook andere bijzondere kosten mogelijk zoals: kosten aan hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, notarissen, vertalers, accountants, deskundigen. 

Een eerste verkennend gesprek of advies kost € 50,00, exclusief BTW (max. 1u. tijdsbestek).